โครงการ Winter Hills เชื่อในการสร้างบ้านวันพักผ่อนของท่านในแบบที่ท่านและครอบครัวของท่านจินตนาการ เรามีทีมงานสถาปนิกคุณภาพที่เข้าใจ บริการออกแบบบ้านที่เหมาะสมตามความต้องการที่เป็นตัวของท่านเอง และมีทีมงานวิศวกรคุณภาพคอยบริการก่อสร้างงานคุณภาพเพื่อบ้านวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
แต่หากท่านชอบแบบบ้านคุณภาพที่โครงการจัดเตรียมไว้ ท่านสามารถนำไปใช้ปลูกสร้างได้ทันที
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
**แบบบ้านเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ Winter Hills เขาใหญ่ ห้ามนำไปใช้นอกเหนือจากได้รับอนุญาติจากทางบริษัทแล้วเท่านั้น**