ภาพถ่ายทางอากาศจริงโครงการ

ภาพถ่ายทางอากาศจริงโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ทิวเขาใหญ่ชัดตระการตาจากทุกทิศ

ทิวเขาใหญ่ชัดตระการตาจากทุกทิศ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ไม้ดอกกว่าพันต้นออกดอกสพรั่ง

ไม้ดอกกว่าพันต้นออกดอกสพรั่ง

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

เขียวชอุ่มทั่วโครงการ

เขียวชอุ่มทั่วโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

Winter Hills เขาใหญ่

Winter Hills เขาใหญ่

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

เขตถนนกว้างทั้งโครงการ 12-16 เมตร

เขตถนนกว้างทั้งโครงการ 12-16 เมตร

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ทางเข้าโครงการตระการตา

ทางเข้าโครงการตระการตา

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

บรรยากาศในหน้าฝน

บรรยากาศในหน้าฝน

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

บ้านหรูทรงโมเดริ์นคันทรี่

บ้านหรูทรงโมเดริ์นคันทรี่

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ึคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

สนามเทนนิสมาตรฐานพร้อมไฟกลางคืน

สนามเทนนิสมาตรฐานพร้อมไฟกลางคืน

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

วิวเขาใหญ่ชัดทั่วโครงการ

วิวเขาใหญ่ชัดทั่วโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ถนนกว้างกว่าทุกโครงการ พร้อมแสงสว่าง

ถนนกว้างกว่าทุกโครงการ พร้อมแสงสว่าง

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่ดินทุกแปลงวิวเขาใหญ่ชัดตระการตา

ที่ดินทุกแปลงวิวเขาใหญ่ชัดตระการตา

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ไม้ดอกกว่าพันต้นทั่วโครงการ

ไม้ดอกกว่าพันต้นทั่วโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ไม้ดอกกว่าพันต้นทั่วโครงการ

ไม้ดอกกว่าพันต้นทั่วโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ต้นแคร์ออกดอกพร้อมกันทั่วโครงการ

ต้นแคร์ออกดอกพร้อมกันทั่วโครงการ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

คลับเฮาส์หรูพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

มีดอกไม้บานสะพรั่งทุกฤดูกาล

มีดอกไม้บานสะพรั่งทุกฤดูกาล

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

อากาศสดชื่นและลมเย็นจากช่องลมเขา

อากาศสดชื่นและลมเย็นจากช่องลมเขา

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

โครงการหรูสไตล์โมเดริ์นคันทรี่

โครงการหรูสไตล์โมเดริ์นคันทรี่

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ทิวเขาสวยมีมิติ

ทิวเขาสวยมีมิติ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

่ทิวเขาหลากมิติ เขียวชอุ่มตลอดปี

่ทิวเขาหลากมิติ เขียวชอุ่มตลอดปี

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ทิวเขาหลากมิติ สลับซับซ้อน

ทิวเขาหลากมิติ สลับซับซ้อน

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ออกแบบเพื่อบรรยากาศที่ลงตัว

ออกแบบเพื่อบรรยากาศที่ลงตัว

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

บ้านในแบบของคุณ

บ้านในแบบของคุณ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

โถงรับลมเย็นและวิวสวยๆ

โถงรับลมเย็นและวิวสวยๆ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

บ้านวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

บ้านวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ออกแบบเพื่อบรรยากาศที่ลงตัว

ออกแบบเพื่อบรรยากาศที่ลงตัว

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ผังจากดาวเทียม

ผังจากดาวเทียม

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ผังโครงการ Winter Hills เขาใหญ่

ผังโครงการ Winter Hills เขาใหญ่

ที่ดินและบ้าน ในโครงการจัดสรรคุณภาพ เขาใหญ่ ปากช่อง

ภาพถ่ายทั้งหมดเป็นภาพุถ่ายจริงจากโครงการ Winter Hills เขาใหญ่
ติดต่อสอบถาม
081-100-3535

087-100-3535

LINE: 081-100-3535

info@winter-hills.com

เชิญเข้าชมโครงการ
ได้ทุกวัน ตั้งแต่
8:30 - 17:30 น.
ที่ดิน และ บ้านจัดสรร ปากช่อง เขาใหญ่
โครงการ วินเทอร์ฮิลส์ (Winter HIlls)

8/8, ซ.เทศบาล 4, ถ.มิตรภาพ, ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

© 2016 by winter-hills.com

Main

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now