พื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางพร้อมด้วยสวนสวยเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
Large area of gardens with bright splashes of colorful winter plantations

พื้นที่ส่วนกลาง

World Class Facilities

 

With the distinctive theme of modern style in fusion with nature, unlike others, Winter Hills provides true city-living and idyllic natural-living. Stay connected with internet connection coverage through land line or 3G, allowing optimum relaxation and maintaining efficiency without sacrificing any conveniences. Water supply from provincial waterworks authority, providing reliable clean water just like your city home. Winter Hills offers city lifestyle amidst a natural landscape.

น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค
Clean water supply from provincial waterworks 
authorities
.

น้ำสะอาด

 สบายใจเมื่ออยู่ และอุ่นใจเมื่อห่าง ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย รปภ. 24 ชั่วโมง รั้วสูงรอบโครงการ และระบบ CCTV ทำให้คุณมั่นใจเมื่อฝากบ้านไว้กับเรา
24 hrs. security guards, CCTV system, and high fencing around the estate ensuring safety and security

ความปลอดภัย

ทีมงานบริหารและบริการที่ใส่ใจ พร้อมดูแลโครงการให้น่าอยู่และทำให้คุณพึงพอใจอยู่เสมอ
Attentive management and service teams maintaining the estate in excellent condition

ผู้ดูแลโครงการ

ถนนทางเข้าโครงการกว้าง 16 เมตร และถนนภายใน
ทั่วโครงการกว้าง 12 เมตร พร้อมระบบแสงสว่าง
ตลอดแนว ให้พื้นที่ระหว่างคุณและธรรมชาติมากขึ้น
16 m wide estate’s entrance road and 12 m wide 
internal roads throughout the estate.

ถนนกว้าง